Zajęcia dydaktyczne

W KHGI prowadzone są zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach:
geologia, geologia - specjalność geofizyka, ochrona środowiska.

Lista przedmiotów


Geologia studia licencjackie
Hydrogeologia
 • Hydrogeologia ogólna

 • Geologia inżynierska

 • Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Geologia środowiskowa
 • Hydrologia

 • Seminarium dyplomowe
 • Hydrogeologia i geologiczna obsługa wierceń (ćwiczenia terenowe)


 • Geologia studia magisterskie uzupełniające
  Poszukiwanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych
  Kartografia hydrogeologiczna
  Hydrogeochemia
  Hydrogeologia stosowana
  Geotechnika
  Hydrogeologia regionalna
  Hydrogeologia złożowa i kopalniana
 • Modelowanie matematyczne

 • Gospodarka wodna
 • Monitoring środowiska wodnego

 • Ochrona środowiska wodnego
  Ocena oddziaływania na środowisko
  Seminarium magisterskie
  Wykład specjalny
  Specjalizacyjne ćwiczenia terenowe
  Hydrogeologia regionalna (ćwiczenia terenowe)

  Geologia specjalność geofizyka
  Hydrogeologia
  Geologia inżynierska
  Ochrona i kształtowanie środowiska

  Ochrona środowiska studia licencjackie
  Hydrogeologia środowiskowa
  Monitoring środowiska

  Ochrona środowiska studia magisterskie uzupełniające
  Odpady - zagospodarowanie i wpływ na środowisko
  Środowisko wód podziemnych na obszarach górniczych
  Zagrożenia i ochrona wód podziemnych
  Wody podziemne na obszarach zurbanizowanych


  Zrealizowane prace magisterskie