Kierownik Katedry Prof. UŚ dr hab. Andrzej J. Witkowski

Sekretariat Mgr Ewa Kaczkowska

Pracownicy
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Dr hab. inż. Jacek Różkowski
Dr Janusz Kropka
Dr Hanna Rubin
Dr Krystyn Rubin
Dr Piotr Siwek
Dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz
Dr inż. Marek Sołtysiak
Dr Sławomir Sitek

Dr Dominika Dąbrowska

Doktoranci
Mgr Joanna Czekaj
Mgr Kinga Ślósarczyk
Mgr Rafał Ulańczyk
Mgr Jan Waligóra

Pracownicy techniczni
Mgr Dorota Grabala
Mgr Jacek Wróbel

Byli pracownicy
Prof. dr hab. Andrzej Różkowski
śp. Doc. dr hab. inż. Jerzy Kuźniar
Dr Ewa Liszkowska
Dr Konrad Miotliński
Alina Niewiadomska
Dr Katarzyna Samborska
Dr Jolanta Kaźmierczak