Działaność popularnonaukowa

Członkostwo w stowarzyszeniach:

1. Polskie Towarzystwo Lizymetryczne - skarbnik, członek założyciel
2. Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - członek zarządu
3. Polskie Towarzystwo Geograficzne
4. Polskie Towarzystwo Meteorytowe
5. Międzynarodowa Asocjacja Hydrogeologów