Początki Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej wiążą się z powołaniem Wydziału Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1974/1975. Utworzono wówczas Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, który był włączony do Instytutu Geologii, jednego z dwóch Instytutów, jakie powołano do życia w raz z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi. Pierwszym Kierownikiem Zakładu został mianowany jeden z czołowych hydrogeologów w Polsce doc. dr hab. inż. Andrzej Różkowski. W 2005 roku Zakład przekształca się w Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Obecnie Kierownikiem Katedry jest Prof. UŚ dr hab. Andrzej Witkowski. • International Conference on New Approaches to Groundwater Vulnerability 2018
 • VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists 2016
 • Hydrogeochemia 2015
 • Groundwater Vulnerability - From Scientific Concept to Practical Application
 • VI International Field Workshop For Young Hydrogeologists
 • V International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2014
 • Hydrogeochemia 2013
 • Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych 2012
 • III International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2012
 • Hydrogeochemia 2011
 • II International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2011
 • I International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2010
 • Hydrogeochemia 2009
 • Hydrogeochemia 2007
 • Hydrogeochemia 2006
 • Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych 2005
 • Groundwater vulnerability assessment and mapping 2004.