Początki Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej wiążą się z powołaniem Wydziału Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1974/1975. Utworzono wówczas Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, który był włączony do Instytutu Geologii, jednego z dwóch Instytutów, jakie powołano do życia w raz z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi. Pierwszym Kierownikiem Zakładu został mianowany jeden z czołowych hydrogeologów w Polsce doc. dr hab. inż. Andrzej Różkowski. W 2005 roku Zakład przekształca się w Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Obecnie Kierownikiem Katedry jest Prof. UŚ dr hab. Andrzej Witkowski.