Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku a także udostępniania wytworzonych informacji.Koordynatorem realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Do głównych podsystemów PMŚ należy między innymi:

I. Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych:
1. Monitoring rzek,
2. Monitoring jezior,
3. Monitoring zbiorników zaporowych,
II. Monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych.

Zdjęcia z badań terenowych:

 • Prowadzący
 • Prof. A. Witkowski
  Dr inż. Marek Sołtysiak
  Dr Dominika Dąbrowska
 • Akty prawne
 • Prawo wodne
  Ustawa o odpadach
  Rozporządzenie 23 lipca 2008