Gdzie warto jeszcze zajrzeć...


1. Instytucje:

 • IAH
 • IMWA
 • PKN IAH
 • SHP - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich
 • SHP - Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
 • PSH
 • PIG
 • KZGW
 • GIOS

  2. Wydziały i instytuty o profilu hydrogeologicznym:
 • WNoZ UŚ
 • Uniwersytet Warszawski - Zakład Hydrogeologii
 • AGH - Katedra Hydrogeologii i geologii inżynierskiej
 • Uniwersytet Jagielloński - Zakład geodynamiki i geologii środowiskowej
 • Uniwersytet Wrocławski - Zakład hydrogeologii stosowanej
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład hydrogeologii i ochrony wód
 • Politechnika Wrocławska - Zakład geologii i wód mineralnych

  3. Literatura:
 • Słownik hydrogeologiczny
 • Hydrogeologia regionalna Polski
 • Polskie Publikacje Hydrogeologiczne