Konferencje


Hydrogeochemia 2015

"Groundwater Vulnerability - From Scientific Concept to Practical Application"

"VI International Field Workshop For Young Hydrogeologists"

V International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2014

Hydrogeochemia 2013


Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych 2012

III International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2012

Hydrogeochemia 2011

II International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2011

I International Field Workshop For Young Hydrogeologists 2010

Współczesne Problemy Hydrogeologii 2009

Hydrogeochemia 2009

Hydrogeochemia 2007

Hydrogeochemia 2006

Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych 2005

Groundwater vulnerability assessment and mapping 2004