Dr Hanna Rubin

Głównymi tematami zainteresowań badawczych jest:

-kształtowanie się warunków hydrogeochemicznych, szczególnie w obszarach silnej antropopresji,
-monitoring jakości wód podziemnych,
-wpływ składowisk odpadów przemysłowych na degradację jakości wód podziemnych.

Status: starszy wykładowcaKontakt:

 • Telefon/Fax
 • 323-689-375
 • Numer pokoju
 • 516
 • E-mail
 • hanna.rubin@us.edu.pl

  Prace:

 • Publikacje
 • Aktualne Badania
 • Zajęcia