CV

Wykształcenie

2016 – 2017 – Wyższa Szkoła Bankowa, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera
2013 – obecnie – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, studia III stopnia na kierunku Geologia
2011 – 2013 – Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, studia II stopnia na kierunku Matematyka nauczycielska z informatyką
2011 – 2012 Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, studia II stopnia na kierunku Geologia, specjalizacja Kształtowanie i ochrona wód podziemnych
2008-2011 – Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, studia licencjackie na kierunku Matematyka nauczycielska z informatyką
2008-2011 – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, studia licencjackie na kierunku Geologia
2008-2011 – Uniwersytet Śląski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze
2005-2008 – II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Sosnowcu

Kursy, warszaty, szkolenia

29-30.01.2018 – szkolenie pt. Sieci neuronowe, STATSOFT Kraków
26.01.2019 – szkolenie z zakresu prawa oświatowego
10.2017-01.2018 – szkolenie z zakresu obsługi dronów, INTS Zabrze
20,22,26.12.2017 – szkolenie z zakresu AutoCAD Map 3D, PaNova
05-06.12.2017 – szkolenie z zakresu obsługi programu UNSAT Suite Plus, Gambit
11-12.09.2017 - ukończenie kursu Prince2 Foundation, Axelos
20, 22, 26.06.2017 – ukończenie szkolenia CIVIL 3D, PaNova
13.04.2017 – ukończenie szkolenia z zakresu obsługi SWAT
30.03.2017 – ukończenie szkolenia Agile, część II, ING Services
09.03.2017 – ukończenie szkolenia Agile, ING Services
19.02.2017 – ukończenie szkolenia Real Time Monitoring, WSB Chorzów
19.02.2017 – ukończenie szkolenia Siedem kroków do odporności psychicznej, WSB Chorzów
18.02.2017 – ukończenie szkolenia Lean Six Sigma Manager, WSB Chorzów
18.02.2017 – ukończenie szkolenia Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej, WSB Chorzów
14.02.2017 – ukończenie 40 godzinnego kursu z zakresu Key Account Manager, Centrum Szkoleniowo- Edukacyjne P&M Management Group
26.01.2017 – ukończenie 40 godzinnego kursu z zakresu Zarządzania Zespołem, Centrum Szkoleniowo- Edukacyjne P&M Management Group
12-13.10.2016 – kurs z zakresu obsługi programu Feflow, Mike DHI
21-22.03.2016 – kurs z zakresu obsługi oprogramowania STATISTICA, Statsoft
07.03.2016 – kurs z zakresu obsługi oprogramowania Envi, ESRI
20.10.2015 – kurs z zakresu obsługi oprogramowania GeoMedia, Intergraph
20-23.07.2015 – kurs zaawansowany z zakresu obsługi AutoCAD, PaNova
15.06.2015 – kurs podstawowy z zakresu obsługi programu Feflow, Mike DHI
18.05-20.05.2015 – kurs podstawowy z zakresu obsługi programu AutoCAD, PaNova
kwiecień 2015 – kurs z zakresu Przetwarzania informacji w języku R, Uniwersytet Warszawski
24.10.2015 – seminarium pt. „Podstawowe zabiegi ratujące życie z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego”, Dudus-Med
15.10.2014 – szkolenie pt. „Promowanie kreatywności uczniów przez robotykę”, Lego Engineering
16.09.2014 – warsztaty „Formalno-prawne aspekty związane z zakończeniem eksploatacji kopalin ze złóż”, PIG Warszawa
25.06.2014 – kurs z zakresu obsługi ArcHydro Groundwater, ESRI
2013/2014 – 100 godzinny kurs ECDL GIS, Uniwersytet Śląski
16.11.2012 – szkolenie pt. „Analizy GIS z wykorzystaniem ArcHydro Groundwater”, ESRI
25.05.2012 – warsztat pt. „Techniki pamięciowe”, Uniwersytet Śląski
24.05.2012 – kurs pt. „Technologie informacyjne i komunikacyjne w praktyce szkolnej”, Uniwersytet Śląski

Osiągnięcia

2018 – nagroda PolarKNOW za osiągnięcia publikacyjne w roku 2017
2017 - certyfikat Prince2 na poziomie Foundation
2017 – wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i popularnonaukową
2017 – nagroda PolarKNOW za osiągnięcia publikacyjne w roku 2016
-26.06.2015 – uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego
- 2015 – udział w grancie NCN 2014/13/B/ST10/0240- Szlaki hutnicze cynku i ołowiu – poligon doświadczalny dla badań zachowania pierwiastków potencjalnie toksycznych w strukturach faz krystalicznych i ich interakcji ze środowiskiem
- 2015 – tytuł Pogromcy Danych w ramach ukończenia kursu z zakresu Przetwarzania informacji w języku R
- 2014/2015, 2016/2017 – stypendium dla Młodych Naukowców WNoZ UŚ
- 2013-2015 - stypendium w ramach projektu DoktoRIS – Program Stypendialny na Rzecz Innowacyjnego Śląska
- stypendium naukowe w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017
- 2011 - Dyplom Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
-2003 – Dyplom Młodego Europejczyka