Mgr Sabina Jakóbczyk-Karpierz



Spis publikacji

1. Jakóbczyk-Karpierz S., Kowalczyk A., 2012 – Możliwości i ograniczenia zastosowania SF6 do oceny czasu przebywania wód w ośrodkach węglanowych na przykładzie GZWP Gliwice. Biuletyn PIG, 451, 91-100.
2. Jakóbczyk S., Kowalczyk A., 2011 – Zastosowanie modelowania geochemicznego do oceny warunków kształtowania się składu chemicznego wód podziemnych w rejonie ujęcia Gliwice Łabędy. Biuletyn PIG, 445, 217-225.
3. Rubin H., Jakóbczyk S., Kowalczyk A., Rubin K., 2011 - Występowanie metali i metaloidów w wodach z ujęć wodociągowych i z kranu u konsumenta na obszarze miasta Racibórz. Biuletyn PIG, 445, 603-613.
4. Rubin H., Jakóbczyk S., Kowalczyk A., Rubin K., 2011 – Rozdział 10.1. Charakterystyka obszarów badań szczegółowych na terenie Polski 10.1. Prowincja hydrogeologiczna górsko-wyżynna. W: Postawa A., Witczak S. (red.), Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce. Monografia, AGH Kraków.
5. Rubin H., Jakóbczyk S., Kowalczyk A., Rubin K., 2011– Rozdział 13. Badania zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia w obszarach badań szczegółowych. 13.1. Prowincja hydrogeologiczna górsko-wyżynna. W: Postawa A., Witczak S. (red.), Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce. Monografia, AGH Kraków.
6. Jakóbczyk S., Kowalczyk A. 2010 - Skład chemiczny wód podziemnych węglanowego kompleksu wodonośnego Triasu w rejonie ujęcia Bibiela w świetle badań modelowych. Biuletyn PIG, 442, 79-84.
7. Nogajczyk M., Jakóbczyk S., Kowalczyk A. 2009 - Skład chemiczny wód podziemnych węglanowego kompleksu wodonośnego Triasu w rejonie ujęcia Zabrze-Grzybowice. W: XII Międzynarodowa konferencja naukowa HYDROGEOCHEMIA’09, Bratislava,182-187.
8. Kaźmierczak J., Jakóbczyk S., Kowalczyk A. 2009 - Wpływ antropopresji na chemizm wód poziomu plejstoceńskiego w rejonie kopalni piasku Maczki-Bór w świetle badań modelowych. Biuletyn PIG, 436, 231-240.
9. Jakóbczyk S., Kowalczyk A. 2009 – Skład chemiczny wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni piasku Kuźnica Warężyńska w świetle badań modelowych. Biuletyn PIG, 436, 165-174.