Mgr Joanna CzekajSpis publikacji

1.Czekaj J., Witkowski A.J., 2012: Model budowy czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie zbiornika Goczałkowice. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, t. Hydrogeologia XII, nr 451, s. 27-33
2.Czekaj J., 2012: Jakość i stan chemiczny wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie gmin Chybie i Czechowice – Dziedzice. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 13, s. 24-34

Spis abstraktów

1.Czekaj J., Witkowski A.J.: Zanieczyszczenie związkami azotu wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie zbiornika Goczałkowice. V GeoSympozjum Młodych Badaczy „Silesia”, Zawiercie 26-28.09.2012
2.Czekaj J., Witkowski A.J: Nutrient concentration in groundwater of Quaternary aquifer of Goczalkowice dammed reservoir catchment, Kanada, Niagara Falls, XXXIX Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, 16-23.09.2012
3.Czekaj J., Witkowski A.J.: Conception of the groundwater monitoring in the area of the Goczałkowice reservoir (Koncepcja monitoringu wód podziemnych w rejonie zbiornika Goczałkowice), III International Workshop for Young Hydrogeologists, Ustroń 1-3.06.2012
4.Bobkiewicz B., Czekaj J., Kozioł K., Sitko M., Wikarek A., Groundwater monitoring in the Quaternary aquifer in the direct catchment area of the Goczałkowice reservoir (Monitoring wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie zlewni bezpośredniej zbiornika Goczałkowice), III International Workshop for Young Hydrogeologists, Ustroń 1-3.06.2012