Osiągnięcia:

1.Staże zagraniczne:

 • Niemcy, Georg-August-Universität Göttingen, grudzień 2011
 • Niemcy, Georg-August-Universität Göttingen, wrzesień 2009 – styczeń 2010
 • Wielka Brytania, Newcastle University, lipiec-sierpień 2008

 • 2.Praktyka zawodowa:

 • Uniwersytet Śląski – Asystent naukowo-dydaktyczny, 12.2007 – obecnie
 • Zespół Szkół Nr 18 w Zabrzu – Nauczyciel geografii, 09.2008 – obecnie
 • GEO-BUD - Geolog – Geolog,07.2007 – 05.2008
 • ABS Ochrona Środowiska – Asystent projektanta, 03.2007 – 06.2007
 • Complex projekt – Młodszy asystent projektanta, 07.2006 – 02.2007

  3.Szkolenia:

 • 2012 – PEST: Kalibracja modelu, określenie niepewności prognoz na modelu i współpraca z programem FEFLOW, DHIWASY i Watermak Numerical Computing, Berlin.
 • 2012 – Analizy GIS z wykorzystaniem ArcHydro Groundwater, Esri Polska i Aquaveo, Ustroń
 • 2012 – Modelowanie przepływu wód podziemnych przy uzyciu oprogramowania FEFLOW, DHI-WASY, Ustroń
 • 2011 – Metody znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2010 – Wykorzystanie znaczników sztucznych do oceny parametrów transportu oraz przepływu w ośrodkach krasowych. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2009 – Modelowanie transportu reaktywnego. Berlin, DHI-WASY.
 • 2009 – Budowa modelu konceptulanego dla FEFLOW. Berlin, DHI-WASY.
 • 2009 – Zastosowanie znaczników sztucznych oraz izotopów środowiska do oceny parametrów systemów wodonośnych. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2008 – Kurs FEFLOW, DHI-WASY.
 • 2008 – Warsztaty użytkowników GeoGraphix. Kraków, Halliburton.
 • 2007 – Kalibracja i ocena niepewności modeli wód podziemnych. Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
 • 2006 – Współczesne badania geotechniczne Gliwice, Politechnika Śląsk

 • 4.Wyróżnienia:

 • I miejsce w konkursie Komitetu Naukowego na najlepszy poster V konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Ustroń, 14-16.11.2012 (Poster: „Zastosowanie modelu SWAT do oceny infiltracji i ładunku zanieczyszczeń do wód podziemnych w obszarze o zróżnicowanym zagospodarowaniu przestrzennym” - Sitek S., Ulańczyk R., Kowalczyk A.)

 • I miejsce w konkursie publiczności na najlepszy poster V konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Ustroń,14-16.11.2012 (Poster: „Zastosowanie modelu SWAT do oceny infiltracji i ładunku zanieczyszczeń do wód podziemnych w obszarze o zróżnicowanym zagospodarowaniu przestrzennym” - Sitek S., Ulańczyk R., Kowalczyk A.)

 • II miejsce w konkursie Komitetu Naukowego na najlepszy poster V konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Ustroń, 14-16.11.2012 (Poster: „Rekonstrukcja drenażu subglacjalnego lodowca Warenskiolda (SW Spitsbergen) na podstawie modelowania numerycznego”.- Piechota A. M., Sitek S., Ignatiuk D., Piotrowski J. A.)