Mgr Sławomir SitekOsiągnięcia

STAŻE ZAGRANICZNE

• Niemcy, Georg-August-Universität Göttingen, grudzień 2011
• Niemcy, Georg-August-Universität Göttingen, wrzesień 2009 – styczeń 2010
• Wielka Brytania, Newcastle University, lipiec-sierpień 2008

PRAKTYKA ZAWODOWA

• Uniwersytet Śląski – Asystent naukowo-dydaktyczny, 12.2007 – obecnie
• Zespół Szkół Nr 18 w Zabrzu – Nauczyciel geografii, 09.2008 – obecnie
• GEO-BUD - Geolog – Geolog,07.2007 – 05.2008
• ABS Ochrona Środowiska – Asystent projektanta, 03.2007 – 06.2007
• Complex projekt – Młodszy asystent projektanta, 07.2006 – 02.2007

SZKOLENIA

2012 – PEST: Kalibracja modelu, określenie niepewności prognoz na modelu i współpraca z programem FEFLOW, DHIWASY i Watermak Numerical Computing, Berlin.
2012 – Analizy GIS z wykorzystaniem ArcHydro Groundwater, Esri Polska i Aquaveo, Ustroń
2012 – Modelowanie przepływu wód podziemnych przy uzyciu oprogramowania FEFLOW, DHI-WASY, Ustroń
2011 – Metody znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2010 – Wykorzystanie znaczników sztucznych do oceny parametrów transportu oraz przepływu w ośrodkach krasowych. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2009 – Modelowanie transportu reaktywnego. Berlin, DHI-WASY.
2009 – Budowa modelu konceptulanego dla FEFLOW. Berlin, DHI-WASY.
2009 – Zastosowanie znaczników sztucznych oraz izotopów środowiska do oceny parametrów systemów wodonośnych. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2008 – Kurs FEFLOW, DHI-WASY.
2008 – Warsztaty użytkowników GeoGraphix. Kraków, Halliburton.
2007 – Kalibracja i ocena niepewności modeli wód podziemnych. Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
2006 – Współczesne badania geotechniczne Gliwice, Politechnika Śląska.

wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych

• I miejsce w konkursie Komitetu Naukowego na najlepszy poster V konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Ustroń, 14-16.11.2012 (Poster: „Zastosowanie modelu SWAT do oceny infiltracji i ładunku zanieczyszczeń do wód podziemnych w obszarze o zróżnicowanym zagospodarowaniu przestrzennym” - Sitek S., Ulańczyk R., Kowalczyk A.)
• I miejsce w konkursie publiczności na najlepszy poster V konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Ustroń,14-16.11.2012 (Poster: „Zastosowanie modelu SWAT do oceny infiltracji i ładunku zanieczyszczeń do wód podziemnych w obszarze o zróżnicowanym zagospodarowaniu przestrzennym” - Sitek S., Ulańczyk R., Kowalczyk A.)
• II miejsce w konkursie Komitetu Naukowego na najlepszy poster V konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, Ustroń, 14-16.11.2012 (Poster: „Rekonstrukcja drenażu subglacjalnego lodowca Warenskiolda (SW Spitsbergen) na podstawie modelowania numerycznego”.- Piechota A. M., Sitek S., Ignatiuk D., Piotrowski J. A.)