Dr Piotr SiwekInne

1. Jestem opiekunem studenckiego koła naukowego hydrogeologów „Aqua” link do strony: http://www.sknaqua.us.edu.pl
2. Brałem udział w pracach Wydziałowych Zespołów: ds. powstającego w Chorzowie Centrum Edukacji; ds. Krajowych Ram Kwalifikacji; ds. studiów inżynierskich na kierunku geologia; Oceny dorobku Katedr; Komisjach wyborczych w roku 2008 i 2012, a obecnie pracuję w Wydziałowym Zespole Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku geologia.
3. Pełnię funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich jako jeden z członków-założycieli tej organizacji.
4. w swoim życiu zawodowym przez kilka lat współpracowałem z (Śląskim) Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska początkowo przy organizacji mobilnego laboratorium do badania wód i ścieków, później zaś przy tworzeniu i obsłudze bazy monitoringu wód podziemnych.
5. Zainteresowania poza zawodowe: pies Carbon (ten na zdjęciu), las, (którą to pasję podziela pies), kajaki (niestety tej pasji Carbon nie podziela, pracuję nad tym.)