SŁOWACKA ASOCJACJA HYDROGEOLOGÓW

KATEDRA HYDROGEOLOGII
Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie
GŁÓWNY ORGANIZATOR

Instytut Geologii Inżynierskiej, HGF, VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, WNoZ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

         
                           
         
         

 

HYDROGEOCHEMIA‘15

Międzynarodowa konferencja naukowa

XV edycja“Aktualne trendy w hydrogeochemii”

I cyrkularz
Instrukcja dla autorów
Przykładowy artykuł
Karta zgłoszeniowa

  BRATYSŁAWA,   25 – 26. 06. 2015 r.