Mgr Sławomir SitekBadania

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

krajowe
• Identyfikacja wielkości zasilania wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik modelowych. Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, 2013-2016, kierownik projektu. czytaj dalej
• Wpływ terenów miejsko-przemysłowych na zasoby i eksploatację wód podziemnych na przykładzie miast Tarnowskie Góry i Tarnów. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008 - 2012. Wykonywane zadania: budowa szczegółowego trójwymiarowego modelu geologicznego, budowa modelu w zlewni hydrologicznej, budowa modelu przepływu wód podziemnych, opróbowanie terenowe.
• Model zmian systemu drenażu in- i subglacjalnego politermalnych lodowców na Svalbardzie w warunkach ocieplenia klimatu (na przykładzie Werenskioldbreen). Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009 - 2012. Wykonywane zadania: budowa numerycznego modelu drenażu wód subglacjalnych.

międzynarodowe
• Coal Mine Sites Targeted for Remediation Research “CoSTaR”, 6 ramowy projekt UE (European project RITA-CT- 2003-506069), Newcastle University, UK 2004-2008.
Wykonywane zadania: Określenie zmian składu chemicznego wody w cieku zasilanym odciekami z hałdy, poligon badawczy Shilbottle.
• Redevelopment of European Mining Areas into Sustainable Communities by Integrating Supply and Demand Side based on Low Exergy Principles, 6 ramowy projekt UE "REMINING–LOWEX" 2007-2012.

Wykonywane zadania: Budowa teoretycznego modelu odwzorowującego wymianę ciepła pomiędzy wodą zgromadzoną w chodniku kopalni, a wodą w skale.