Mgr Sabina Jakóbczyk-KarpierzZainteresowania naukowe

• skład chemiczny i jakość wód podziemnych,
• procesy geochemiczne,
• modelowanie geochemiczne,
• ochrona wód podziemnych,
• węglanowe zbiorniki wód podziemnych