Dr inż. Marek SołtysiakZainteresowania naukowe

- wpływ antropopresji na środowisko wód podziemnych
- raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko