Dr Hanna RubinAktualne badania

Głównymi tematami zainteresowań badawczych jest: kształtowanie się warunków hydrogeochemicznych, szczególnie w obszarach silnej antropopresji, monitoring jakości wód podziemnych, wpływ składowisk odpadów przemysłowych na degradację jakości wód podziemnych.