Aktualne Badania

Głównymi tematami zainteresowań badawczych jest:
-kształtowanie się warunków hydrogeochemicznych, szczególnie w obszarach silnej antropopresji,
-monitoring jakości wód podziemnych,
-wpływ składowisk odpadów przemysłowych na degradację jakości wód podziemnych.