Aktualne wydarzenia


W dniach 25-29 maja 2015r. odbędzie się konferencja hydrogeologiczna pt. "Groundwater Vulnerability - From Scientific Concept to Practical Application" organizowana przez IAH, SHP oraz UŚ. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie konferencji.info [DD]


W dniach 15-17 czerwca 2015r. w Bełchatowie odbędą się VI Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie konferencji. info [DD]


W dniu 27 listopada 2014r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. "Kierunki rewitalizacji górnej Wisły w Małopolsce" organizowana przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi. W konferencji wzięli udział przedstawiciele KHiGI w składzie dr inż. Marek Sołtysiak, mgr Dominika Dąbrowska oraz grupa studentów II MU HOW. [DD]